Giá vàng hôm nay

Giá vàng thế giới

Giá vàng online

Giá vàng online

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 5 23,210 15
Commodities ($USD)
Crude Oil 57.62 -3.40%
Natural Gas 2.31 -4.42%
Gasoline 1.89 -2.04%
Heating Oil 1.90 -2.45%
Gold 1409.20 -0.16%
Silver 15.60 +1.99%
Copper 2.69 -0.52%