PTKT vàng sáng 16/9: (XAU/USD) ‘thủy chung’ với đường xu hướng tăng 12:40 16/09/2020

PTKT vàng sáng 16/9: (XAU/USD) ‘thủy chung’ với đường xu hướng tăng

Tóm tắt

 • Vàng giao dịch xung quanh đường xu hướng tăng giá nhiều tháng trong ngày thứ chín liên tiếp.
 • Mức thấp nhất vào ngày 8/9 hiện là ngưỡng đánh bại xu hướng giảm.

Phân tích

Vàng đang tuân theo đường xu hướng tăng trong 6 tháng trong ngày giao dịch thứ chín liên tiếp.

Vào thời điểm viết bài, kim loại quý đang giao dịch tại đường xu hướng tăng dần ở mức $1956. Kim loại trú ẩn an toàn đạt mức thấp nhất là $1906,80 vào ngày 8/9 và tăng lên mức cao nhất là $1972 vào thứ Ba.

Tuy nhiên, trong suốt đợt phục hồi, thị trường giá lên đã kiên trì đấu tranh để thiết lập một chỗ đứng trên rào cản của đường xu hướng. Trong khi đó, xu hướng giảm đã gặp khó khăn khi tận dụng sự thất bại của xu hướng tăng thường xuyên tại rào cản của đường xu hướng. Ví dụ: đường xu hướng tăng dần đã bị phá vỡ vào ngày 8/9 và ngày 11/9. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, cuối cùng vàng vẫn hồi phục.

Do đó, đường xu hướng không còn phù hợp với các nhà giao dịch kỹ thuật và các mức chính cần chú ý là đỉnh phiên 15/9 là $1972 và mức thấp nhất ngày 8/9 là $1906,80.

Việc vàng đóng cửa trên $1,972 sẽ làm mất hiệu lực của các mức cao thấp hơn trong xu hướng giảm trên biểu đồ hàng ngày và báo hiệu sự phục hồi của xu hướng tăng giá rộng hơn. Ngược lại, quý kim đóng cửa dưới $1906 sẽ ngụ ý một sự đảo chiều giảm giá.

Biểu đồ hàng ngày

Xu hướng: Trung lập

Các mức giá kỹ thuật đối với vàng (XAU/USD)

TỔNG QUÁT

 • Hôm nay giá cuối cùng: $1955,4
 • Hôm nay thay đổi hàng ngày: 1,17
 • Hôm nay thay đổi hàng ngày%: 0,06
 • Hôm nay mở cửa hàng ngày: $1954,23

XU HƯỚNG

 • SMA20 hàng ngày: $1943,52
 • SMA50 hàng ngày: $1926,25
 • SMA100 hàng ngày: $1828,95
 • SMA200 hàng ngày: $1707,49

MỨC GIÁ

 • Mức đỉnh phiên trước: $1972,23
 • Mức đáy phiên trước: $1948,48
 • Mức đỉnh tuần trước: $1966,54
 • Mức đáy tuần trước: $1906,62
 • Mức đỉnh tháng trước: $2075,32
 • Mức đáy tháng trước: $1863,24
 • Fibonacci hàng ngày 38,2%: $1957,55
 • Fibonacci hàng ngày 61,8%: $1963,16
 • Điểm Pivot hàng ngày S1: $1944,4
 • Điểm Pivot hàng ngày S2: $1934,56
 • Điểm Pivot hàng ngày S3: $1920,65
 • Điểm Pivot hàng ngày R1: $1968,15
 • Điểm Pivot hàng ngày R2: $1982,06
 • Điểm Pivot hàng ngày R3: $1991,9

tygiadola.com

Tin Mới

Các Tin Khác

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,200 30 23,250 50