Mua vào Bán ra
USD tự do 22,720 0 22,740 0

Tỷ giá trung tâm

Ngày ban hành 21/09/2017
1 Đô la Mỹ = 22,446 0