Mua vào Bán ra
USD tự do 22,740 20 22,770 10

Tỷ giá trung tâm

Ngày ban hành 23/02/2018
1 Đô la Mỹ = 22,443 10