Mua vào Bán ra
USD tự do 22,770 0 22,790 0

Tỷ giá trung tâm

Ngày ban hành 22/07/2017
1 Đô la Mỹ = 22,432 0