Mua vào Bán ra
USD tự do 23,210 -15 23,230 -10

Tỷ giá trung tâm

Ngày ban hành 17/07/2018
1 Đô la Mỹ = 22,643 -10