Mua vào Bán ra
USD tự do 23,280 -10 23,320 0

Tỷ giá trung tâm

Ngày ban hành 29/05/2020
1 Đô la Mỹ = 23,261 -10