Mua vào Bán ra
USD tự do 22,800 10 22,820 5

Tỷ giá trung tâm

Ngày ban hành 26/04/2018
1 Đô la Mỹ = 22,537 15