Mua vào Bán ra
USD tự do 23,425 0 23,435 -5

Tỷ giá trung tâm

Ngày ban hành 16/11/2018
1 Đô la Mỹ = 22,721 -2