Mua vào Bán ra
USD tự do 23,195 0 23,205 -5

Tỷ giá trung tâm

Ngày ban hành 25/03/2019
1 Đô la Mỹ = 22,964 7