Mua vào Bán ra
USD tự do 22,755 15 22,765 5

Tỷ giá trung tâm

Ngày ban hành 25/11/2017
1 Đô la Mỹ = 22,430 0