Mua vào Bán ra
USD tự do 23,190 5 23,210 15

Tỷ giá trung tâm

Ngày ban hành 17/07/2019
1 Đô la Mỹ = 23,068 6