Mua vào Bán ra
USD tự do 23,200 -10 23,210 -15

Tỷ giá trung tâm

Ngày ban hành 19/09/2019
1 Đô la Mỹ = 23,147 4