Mua vào Bán ra
USD tự do 23,700 0 23,850 0

Tỷ giá trung tâm

Ngày ban hành 31/03/2020
1 Đô la Mỹ = 23,235 5