Mua vào Bán ra
USD tự do 23,200 30 23,250 50

Tỷ giá trung tâm

Ngày ban hành 23/09/2020
1 Đô la Mỹ = 23,213 13